Bestuur & Taken

  Functie

Verantwoordelijk voor

Voorzitter
Anita Emonts
anitaemonts@dorpsraadoirlo.nl
06-1206 0077
 

 • Dagelijks bestuur
 • Voorzittersoverleg
 • Dorpsradenoverleg (DRO)
 • Communicatie & PR
 • Representatie
 • Website dorpsraad Oirlo
 • Kermis
 • Activiteiten
 • Verkeer

Secretariaat
Albertine Steeghs
albertinesteeghs@dorpsraadoirlo.nl

 

 

 • Secretariaat
 • Notulen
 • Vita - Fiets
 • Zorg in het dorp
 • Kerstversiering dorpsplein
   
 

Penningmeester
Paula van Rijswijck
paulavanrijswijck@dorpsraadoirlo.nl
 

 

 

 • Financiën
 • Goede doelen actie
 • Vita-Fiets
 • Wensbus
 • Zorg in het dorp

   
Vice-Voorzitter
Mikey Ellery
mikeyellery@dorpsraadoirlo.nl
 • Dagelijks bestuur
 • Voorzittersoverleg
 • Representatie
 • Dorpsradenoverleg (DRO)
 • ‚ÄčKermis
 • Website dorpsraad Oirlo
 • Vlag dorpsplein

Lid
Hans Loonen
hansloonen@dorpsraadoirlo.nl

 

 • GlaswebVenray
Lid
John Voermans
johnvoermans@dorpsraadoirlo.nl
 
 • Algemene zaken
 • Fiets crossbaan
 • Onderhoud speel toestellen
 • Sinterklaascomité
Lid
Frank Steeghs
franksteeghs@dorpsraadoirlo.nl

 
 • Woningbouw
 • Groen
 • Wandelpaden
   
 

Gebiedsgericht medewerker
Gemeente Venray

Marleen Cranen
marleen.cranen@venray.nl

Contactfunctionaris gebiedsgericht werken