Bestuur & Taken

Functie

Verantwoordelijk voor

Voorzitter
Anita Loonen-Emonts
anitaloonen@dorpsraadoirlo.nl
06-1206 0077

 • Dagelijks bestuur
 • Voorzittersoverleg
 • Dorpsradenoverleg (DRO)
 • Communicatie & PR
 • Representatie
 • Website dorpsraad Oirlo
 • Kermis
 • Activiteiten
 • Verkeer & veiligheid
 • Algemene zaken

Vice-Voorzitter
Mikey Ellery
mikeyellery@dorpsraadoirlo.nl

 • Dagelijks bestuur
 • Voorzittersoverleg
 • Dorpsradenoverleg (DRO)
 • Communicatie & PR
 • Representatie
 • Website dorpsraad Oirlo
 • Kermis
 • Vlag dorpsplein
 • Algemene zaken

Secretariaat
Tineke De Lang
info@dorpsraadoirlo.nl

 

 

 • Secretariaat
 • Notulen

Penningmeester
Albertine Steeghs
albertinesteeghs@dorpsraadoirlo.nl
 

 

 

 • Financiën
 • Goede doelen actie
 • Vita-Fiets
 • Zorg in het dorp
 • Kerstversiering

   
Lid
John Voermans
johnvoermans@dorpsraadoirlo.nl
 
 • Fiets crossbaan
 • Onderhoud speel toestellen
Lid
Frank Steeghs
franksteeghs@dorpsraadoirlo.nl

 
 • Woningbouw
 • Groen
 • Wandelpaden
Lid
Ronald De Lang
ronalddelang@dorpsraadoirlo.nl
 
 • Verkeer & veiligheid
 • Dorpsplein
Lid
Esther Zanders
estherzanders@dorpsraadoirlo.nl
 

 

 • Sinterklaascomité

Gebiedsgericht medewerker
Gemeente Venray

Marcel Pelzer
Marcel.pelzer@venray.nl

Contactfunctionaris gebiedsgericht werken