Bestuur & Taken

  Functie

Verantwoordelijk voor

Voorzitter
Jan Nelissen
jannelissen@dorpsraadoirlo.nl
06-224 88 224  

 • Dagelijks bestuur
 • Voorzittersoverleg
 • Dorpsradenoverleg (DRO)
 • Groen / Bloembakken / speeltoestellen
 • Boerderijwinkel, dorpsterras
 • Representatie
 • Vlag dorpsplein
 • Wandelroute

Vice-voorzitter
Anita Emonts
anitaemonts@dorpsraadoirlo.nl
06-1206 0077
 

 • Dagelijks bestuur
 • Voorzittersoverleg
 • Dorpsradenoverleg (DRO)
 • Communicatie & PR
 • Representatie
 • Webmaster website dorpen Venray afd. Oirlo
 • Website dorpsraad Oirlo
 • Kermis
 • Activiteiten
 • Verkeer
 

Secretariaat
Vacant

 

 

 • Secretariaat
 • Activiteiten
 • Sinterklaascomité
   
 

Penningmeester
Vacant
 

 

 

 • Financiën
 • Goede doelen actie
 • Sinterklaascomité

   
Notulist
Albertine Steeghs
albertinesteeghs@dorpsraadoirlo.nl


 
 • Notulen   

Lid
Hans Loonen
hansloonen@dorpsraadoirlo.nl

 

 • Afvaardiging gemeenschapshuis 'De Linde'
 • GlaswebVenray
 • Sinterklaascomité

   
  Lid
Vacant


 
 • Zorg / WMO
 • AED / hart voor hart
 • Afvaardiging gemeenschapshuis 'De Linde'
 • Versiering dorpsplein / Kerstboom
 • Kerstmarkt
Lid
Frank Steeghs
franksteeghs@dorpsraadoirlo.nl

 
 • Woningbouw

 •  

Lid
John Voermans
johnvoermans@dorpsraadoirlo.nl

 

 • Algemene zaken   
Lid
Mikey Ellery
mikeyellery@dorpsraadoirlo.nl

 
 • Algemene zaken
 • Kermis   
  Gebiedsgericht medewerker
Gemeente Venray

Marleen Cranen
marleen.cranen@venray.nl

 
 • Contactfunctionaris gebiedsgericht werken