Dorpsraad Oirlo vol kleur, fris en veelzijdig!

Na een zeer geslaagde dorpsraadverkiezing is op 17 februari de nieuwe Dorpsraad in Oirlo van start gegaan. Voormalig voorzitter Erik Vullings heeft de voorzittershamer overgedragen aan het nieuwe voorzittersduo Jan Nelissen en Anita Emonts. Daarnaast stelden Hans Loonen en Manon Jansen zich herkiesbaar, beiden zijn herkozen in de nieuwe Dorpsraad. Nieuw gekozen dorpsraadleden zijn: John Voermans, Jolanda van den Broeck, Frank Steeghs, Mickey Ellery en Hans Bosch. Zij worden versterkt door Albertine Steeghs (notulist) en Helène Busser (gebiedsgericht werker gemeente Venray).  Dit prachtige nieuwe team zal Oirlo op de kaart gaan zetten. Voor dit jaar staat onder andere het nieuwe Dorps Ontwikkeling Plan (DOP 2016 met de visie op 2020) op de agenda. De dorpsraad gaat dit samen met hun dorpsgenoten realiseren. De woningbouw voor senioren en zeker ook voor starters heeft de allerhoogste prioriteit. Vooral huurwoningen, daar is een groot tekort aan. Gemeenschapshuis De Linde is na bijna 40 jaar toe aan een forse aanpassing. Hier ziet de nieuwe Dorpsraad samen met het bestuur van De Linde, maar ook samen met alle dorpsgenoten van Oirlo, een enorme mooie uitdaging. Oirlo wil het VVN dorps-verkeers-veiligheidslabel behalen. En natuurlijk zal ook in Oirlo het WMO vraagstuk ingekleurd worden naar de wensen van onze mensen.

Iedereen weet het, een mooi verleden heb je, de toekomst maak je samen. Een mooi verleden hebben ze en de toekomst die maken ze samen in Oirlo. Ze hebben de focus op 2020 gericht, er is een duidelijke visie. Ze gaan de kansen ontgroening en vergrijzing benutten. De competenties van de inwoners benutten, actief burgerschap stimuleren, samenwerken met andere dorpen verdiepen, de verenigingen ondersteunen. De nieuwe dorpsraad zal kennis, kunde en betrokkenheid op de juiste plekken inzetten. Ook de ervaring van dorpsbewoners welke het arbeidsproces erop hebben zitten gaan ze inzetten. De `jeugd van vroeger` is tegenwoordig nog fit en dit biedt veel kansen. Want de combi van ervaring en tijd werkt in de praktijk heel goed. Het organiseren en besturen zit ze in het bloed. De succesfactoren uit het verleden en een terugtrekkende gemeentelijke overheid, welke ruimte biedt voor actief Burgerschap, geeft de nieuwe Dorpsraad Oirlo frisse nieuwe energie.  Nieuwe frisse ideeën, van nieuwe frisse mensen, welke ze samen met de dorpsbewoners gaan inkleuren. Naar eigen geur en smaak, met de handen aan de ploeg, zal Oirlo gaan oogsten volgens samen gemaakte Oelderse plannen.