Dorpsraad

Dorpsraad Oirlo is een stichting en behartigt de belangen van de Oirlonaren. De dorpsraad is het klankbord richting gemeente. Op deze manier hoeven de Oirlonaren niet zelf de algemene Oirlose zaken te gaan regelen maar wordt dit gecoördineert en verwezenlijkt door de dorpsraad.

De dorpsraad bestaat uit maximaal 13 bestuursleden. Deze zijn allen woonachting in Oirlo met een minimum leeftijd van 18 jaar.

Regelmatig organiseert de dorpsraad een openbare vergadering waar altijd een gebiedsgerichtwerker van de gemeente Venray bij aanwezig is. In Oirlo behartigt Helene Busser de belangen en fungeert als een brug tussen dorp en gemeente.

Van de openbare vergadering wordt notulen gemaakt. Deze worden op deze website gepubliceerd en in verkorte vorm in dorpsblad 't Krèntje. Wanneer u de agenda voor een vergadering en / of de notulen per mail wilt ontvangen kunt u deze aanvragen door eenmalig een mail te sturen naar: info@dorpsraadoirlo.nl

Als er onderwerpen zijn die extra aandacht behoeven kan er een aparte informatieavond georganiseerd worden. 

Dit is slechts een korte weergave van de Dorpsraad.
Spreek gerust dorpsraadsleden aan met tips, tops en vragen of bezoek een openbare vergadering. 

De leefbaarheid en toekomst van ons mooie Oirlo maken we samen!