De dorpsraad

Doelstelling
Het doel van de dorpsraad is om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. De dorpsraad is het klankbord richting gemeente. In goede samenwerking tussen dorpsbewoners en gemeente Venray kan de leefbaarheid in het dorp worden behouden en verbeterd.

Takenpakket
De dorpsraad houdt iedere 1e woensdag van de maand een openbare vergadering, hier zijn alle inwoners welkom en kunnen hier hun wensen, vragen of klachten voorleggen.

Leden Dorpsraad

Voorzitter (vacant)
Secretaris: Kim van Loo
Penningmeester: Marloes van der Heijden                                

Leden:
Bart Verkoelen
Frank van Heerebeek
Inge Swaghoven
John Peters
Rob Pluk
Teun Geerets
Ton Verstappen
Marcel Pelzer (gebiedsmedewerker gemeente Venray)