Op 14 en 15 september wordt er een Open Monumentendag georganiseerd. Heb jij interesse om hier een bijdrage aan te leveren? Stuur dan een e-mail naar info@dorpsraadoirlo.nl

Stichting Venray Monumentaal organiseert jaarlijks namens de gemeente Venray Open Monumentendag in Venray. Dit is een, jaarlijks terugkerende, landelijke dag of weekend.

Vaak concentreert deze dag zich op één plek in de gemeente, soms in enkele kerkdorpen. Dit hangt samen met het meestal landelijk gekozen thema. Dit jaar is dat “Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen”. SVM realiseert zich dat de meeste kerkdorpen onvoldoende in beeld komen. Om daar verandering in te brengen hebben wij uw hulp nodig!

Doe mee en zet uw dorp op 14 en 15 september in de schijnwerpers!

Wij vragen u om in uw dorp minimaal één monument – in de breedste zin van het woord, dus een officiële monumentenstatus is niet nodig- onder de aandacht te brengen en daaromheen activiteiten te organiseren. Dat kan door bijv. het openstellen van één of meerdere monumenten, hierover voorlichting te geven of door in dit kader activiteiten te organiseren voor jong én oud.

In de onlangs door het Toeristisch-Recreatief Platform Venray per dorp uitgegeven folders staan al diverse “monumenten”, welke als voorbeeld kunnen dienen. Hoewel nog niet voor alle dorpen een folder gereed is geeft het wel al een goede indicatie van de mogelijkheden. Wellicht ziet u zelf nog andere opties. De duur van deze activiteiten moet niet te lang zijn. Zij maken immers deel uit van een breed programma, waarbij verschillende dorpen bezocht worden. Het is daarbij mogelijk om bepaalde activiteiten vaker, gespreid over de dag aan te bieden.

Daarbij de keuze vrij om één dan wel beide dagen te participeren. Onze voorkeur is om op zondag 15 september zoveel mogelijk dorpen de Open Monumentendag te organiseren.

We zullen per cluster van drie dorpen een (fiets)route uit zetten en mensen stimuleren om via deze routes de dorpen en hun monumenten te bezoeken. De routes laten we lopen via het bestaande fietsknooppuntennetwerk, zodat fietsers die route gemakkelijk kunnen volgen. Korte routes zijn, zo gewenst, ook te wandelen. De gehele route kan per auto afgelegd worden.

Zodra de activiteiten bekend zijn zal SVM, samen met Ingrid van Eijndhoven namens het Toeristisch Platform Venray ervoor zorgdragen dat er een folder wordt uitgebracht waarin de deelnemende dorpen met hun routes zijn opgenomen.

Voor de promotie maken we gebruik van persberichten, maar ook van de promotiekanalen van Toeristisch Platform Venray, Venray Bloeit en Hart van Limburg. Daardoor is een breed bereik gegarandeerd.

Voor nadere informatie over de monumentendag kunt u terecht op de website openmonumentendag.nl.

Concreet vragen wij aan dorpen zelf aan te geven welke locaties zij op 14 en 15 september willen presenteren en de openstelling en activiteiten rondom de Open Monumentendag met de dorpsgenoten, organisaties en/of ondernemers zelf te communiceren en te organiseren.

Open Monumentendag 2024 biedt u een unieke kans om uw dorp te promoten en mensen te laten kennis maken met al het moois dat onze dorpen te bieden hebben.

Stichting Venray Monumentaal

Categories:

Tags: